Spread the love

Obchodní podmínky

Vítejte v projektu Train Time

Tyto podmínky popisují pravidla a předpisy pro používání webových stránek www.train-time.com. 

Train-Time se nachází na Adrese Kamerunska 606 Praha 16000 – Praha, Česká republika.

Přístupem na tyto webové stránky předpokládáme, že souhlasíte s těmito podmínkami v plném rozsahu. Nepokračujte v používání webových stránek Train-Time, pokud nesouhlasíte se všemi podmínkami uvedenými na této stránce.

Následující terminologie se vztahuje na tyto smluvní podmínky, prohlášení o ochraně osobních údajů a oznámení o prohlášení o vyloučení odpovědnosti a na některé nebo všechny smlouvy:

 • „Klient“, „Vy“ a „Váš“ se vztahuje na vás, osobu, která přistupuje k této webové stránce a přijímá smluvní podmínky společnosti.
 • „Společnost“, „My“, „My“, „Naše“ a „Nás“ odkazuje na naši společnost.
 • „Strana, „Strany“ nebo „My“ se vztahuje jak na klienta, tak na nás, nebo na klienta nebo na nás.

Všechny podmínky se vztahují k nabídce, přijetí a zvážení platby nezbytné k provedení procesu naší pomoci Klientovi nejvhodnějším způsobem, ať už formálními setkáními na dobu určitou nebo jinými prostředky, za výslovným účelem uspokojování potřeb klienta v souvislosti s poskytováním uvedených služeb/produktů Společnosti, v souladu s platným právem České republiky a s výhradou nich.

Jakékoli použití výše uvedené terminologie nebo jiných slov v jednotném čísle, množném čísle, kapitalizaci a/nebo on nebo oni, jsou považovány za zaměnitelné, a proto jako odkazující na stejné.

Soubory cookie 

Používáme cookies. Používáním webových stránek Společnosti Train-Time souhlasíte s používáním souborů cookie v souladu se zásadami ochrany osobních údajů společnosti Train-Time. Většina moderních interaktivních webových stránek používá soubory cookie, které nám umožňují získat údaje o uživateli pro každou návštěvu.

Cookies se používají v některých oblastech našich stránek, aby funkce této oblasti a snadné použití pro ty, kteří navštěvují. Někteří naši partneři pro pobočky/reklamu mohou také používat soubory cookie.

Licence Pokud není uvedeno jinak, Train-Time a / nebo je to poskytovatelé licencí vlastní práva duševního vlastnictví pro veškerý materiál na Train-Time. Všechna práva duševního vlastnictví jsou vyhrazena.

Na vaše osobní použití můžete prohlížet a/nebo tisknout stránky z https://www.train-time.com pro vlastní potřebu, a to s výhradou omezení stanovených v těchto podmínkách.

Nesmíte:

 •  Opětovné publikování materiálu z http://www.train-time.com
 •  Prodej, pronájem nebo sublicencovat materiál od http://www.train-time.com
 •  Reprodukovat, duplikovat nebo kopírovat materiál z http://www.train-time.com
 •  Redistribuovat obsah z train-time (pokud obsah není speciálně pro redistribuci).

Komentáře uživatelů

Tato dohoda začíná dnem této smlouvy.

Některé části těchto webových stránek nabízejí uživatelům možnost zveřejňovat a vyměňovat si názory, informace, materiály a údaje („Komentáře“) v oblastech webových stránek. 

Train-Time nezkontroluje, neupravuje, nezveřejňuje ani nekontroluje komentáře před jejich vystoupením na webových stránkách a komentáře neodrážejí názory nebo názory train-time, jejích agentů nebo přidružených společností. Komentáře odrážejí názor a názor osoby, která takové názory nebo názory zveřejňuje. 

V rozsahu povoleném platnými zákony, Train-Time nenese odpovědnost za komentáře nebo za jakékoli ztráty náklady, odpovědnost, škody nebo výdaje způsobené a nebo utrpěné v důsledku jakéhokoli použití a / nebo zveřejnění a / nebo vzhled komentáře na této webové stránce.

Společnost Train-Time si vyhrazuje právo sledovat všechny komentáře a odstranit veškeré komentáře, které podle svého vlastního uvážení považuje za nevhodné urážlivé nebo jinak v rozporu s těmito podmínkami.

Zaručujete a prohlašujete, že:

 • Máte právo zveřejnit komentáře na našich webových stránkách a mít k tomu všechny potřebné licence a souhlasy;
 • Komentáře neporušují žádná práva duševního vlastnictví, včetně, ale bez omezení, autorských práv, patentů nebo ochranných známek nebo jiných vlastnických práv jakékoli třetí strany; Komentáře neobsahují žádný pomlouvačný, urážlivý, urážlivý, neslušný nebo jinak nezákonný materiál nebo materiál, který je narušením soukromí.
 • Komentáře nebudou použity k získávání nebo propagaci podnikání nebo vlastní nebo současné obchodní činnosti nebo nezákonné činnosti.
 • Tímto udělujete společnosti Train-Time nevýhradní bezplatnou licenci k používání, reprodukci, úpravám a autorizaci ostatních k používání, reprodukci a úpravám vašich komentářů v jakékoli formě, formátech nebo médiích.

Hypertextový odkaz na náš obsah Následující organizace mohou odkazovat na naše webové stránky bez předchozího písemného souhlasu:

 • Vládní agentury;
 • Vyhledávače;
 • Zpravodajské organizace;

Distributoři adresářů online, kteří nás uvádějí v adresáři, mohou na naše webové stránky odkazovat stejným způsobem jako hypertextový odkaz na webové stránky jiných uvedených podniků; a Systemwide akreditované podniky s výjimkou získávání neziskových organizací, charitativních nákupních center a charitativních fundraisingových skupin, které nemusí hypertextový odkaz na naše webové stránky.

Tyto organizace mohou odkazovat na naši domovskou stránku, na publikace nebo na jiné informace o webových stránkách, pokud odkaz: (a) není v žádném případě zavádějící; b) nesnáší nepravdivě sponzorství, podporu nebo schválení spojující strany a jejích produktů nebo služeb; a (c) zapadá do kontextu stránky spojující strany.

Můžeme zvážit a schválit na základě vlastního uvážení další požadavky na odkazy od následujících typů organizací: obecně známých zdrojů spotřebitelských a / nebo obchodních informací, jako jsou obchodní komory, Americká automobilová asociace, AARP a Unie spotřebitelů; dot.com komunitních webů; sdružení nebo jiné skupiny zastupující charitativní organizace, včetně stránek poskytujících charitativní organizace, distributorů internetových adresářů; internetových portálů; účetní, právní a poradenské firmy, jejichž primárními klienty jsou podniky; vzdělávacích institucí a obchodních sdružení.

Žádosti o propojení od těchto organizací schválíme, pokud zjistíme, že:

 • Odkaz by neodrážel nepříznivě na nás nebo naše akreditované podniky (například obchodní sdružení nebo jiné organizace zastupující ze své podstaty podezřelé typy podnikání, jako jsou pracovní příležitosti, nesmí být spojeny);
 • Organizace u nás nemá neuspokojivý záznam;
 • Přínos viditelnosti spojené s hypertextovým odkazem pro nás převažuje nad absencí; 
 • Pokud je odkaz v souvislosti s obecnými informacemi o zdrojích nebo je jinak v souladu s redakčním obsahem v bulletinu nebo podobném produktu, který propojil poslání organizace.

Tyto organizace mohou odkazovat na naši domovskou stránku, na publikace nebo na jiné informace o webu, pokud je odkaz: 

 • Není v žádném případě zavádějící;
 • neznamená nepravdivě sponzorství, podporu nebo schválení spojující strany a jejích produktů nebo služeb; 
 • Zapadá do kontextu webu spojující strany.

Pokud patříte mezi organizace uvedené v odstavci 2 výše a máte zájem o propojení s našimi webovými stránkami, musíte nás informovat zasláním e-mailu na admin@train-time.com.

Vezměte prosím na vědomí, že Train-Time nemůže být zodpovědný za žádné provinění, nehody, jakékoli nedorozumění mezi vámi (klient / dodavatel), a na druhou stranu (dodavatel / klient).

Veškeré spory vyplývající z vaší interní komunikace a činnosti s druhou stranou musí být roztříděny mimo náš systém. Train-Time se vám může a vždy bude snažit pomoci v závislosti na situaci, nicméně nemůžeme změnit nebo ovládat vaši činnost s někým jiným. 

V případě selhání platby bude mít Train-Time předpoklad a prioritu za účelem řešení sporů týkajících se platby následujícím způsobem: 

 • Pokud si z nějakého důvodu rezervujete aktivitu s někým a neukážete se bez předchozích informací (až do určitých rezervních údajů a žádosti), vaše peníze vám nebudou zaslány zpět. 
 • Přesně totéž platí pro druhou stranu, pokud váš trenér / dodavatel nebo osoba, která vám nabízí službu, se s vámi neobjeví předem dohodnutou aktivitu, podnikneme kroky proti osobě, vrátíme své peníze zpět a ujistěte se, že vám najdete jinou osobu. 
 • Nakládání s penězi – nebudeme mít žádné osobní údaje o vás s obavami o vaše platby v našem systému. Vše, co chceme udělat, je dát vám možnost platit prostřednictvím našeho systému za naše služby a užívat si čas s vybranou osobou nebo aktivitou. 

Uveďte prosím své jméno, název organizace, kontaktní informace (například telefonní číslo a/nebo e-mailovou adresu), adresu URL vašeho webu, seznam všech adres URL, ze kterých chcete odkazovat na naše webové stránky, a seznam adres URL na našich stránkách, na které chcete odkazovat. Vyčkejte 2-3 týdny pro odpověď.

Schválené organizace mohou na náš web hypertextový odkaz následujícím způsobem:

 • Použitím našeho firemního jména
 • Použitím jednotného lokátoru prostředků (webové adresy), se kterým je připojen;
 • Použitím jakéhokoli jiného popisu našich webových stránek nebo materiálů, které jsou spojeny s tím, že má smysl v kontextu a formátu obsahu na stránkách spojující strany.

Žádné použití loga Train-Time nebo jiného uměleckého díla nebude povoleno pro propojení bez licenční smlouvy o ochranné známce.

Iframes Bez předchozího souhlasu a výslovného písemného souhlasu nesmíte vytvářet rámce kolem našich webových stránek ani používat jiné techniky, které jakýmkoli způsobem mění vizuální prezentaci nebo vzhled našich webových stránek.

Rezervace práv

Vyhrazujeme si právo kdykoli a na základě vlastního uvážení požádat, abyste odstranili všechny odkazy nebo jakýkoli konkrétní odkaz na naše webové stránky. Souhlasíte s tím, že na tuto žádost okamžitě odstraníte všechny odkazy na naše webové stránky.

Vyhrazujeme si také právo kdykoli změnit tyto podmínky a jejich zásady propojení. Pokračováním v odkazu na naše webové stránky souhlasíte s tím, že budete vázáni a budete dodržovat tyto podmínky pro propojení.

Odstranění odkazů z našich webových stránek Pokud zjistíte, že jakýkoli odkaz na našich webových stránkách nebo na jakékoli odkazované webové stránce nežádoucí z jakéhokoli důvodu, můžete nás kontaktovat o tom. Budeme zvažovat žádosti o odstranění odkazů, ale nebudeme mít žádnou povinnost tak učinit nebo reagovat přímo na vás.

I když se snažíme zajistit, aby informace na těchto webových stránkách byly správné, nezaručujeme jejich úplnost nebo přesnost; ani se nezavazujeme zajistit, aby webové stránky zůstaly k dispozici nebo aby byl materiál na webových stránkách průběžně aktualizován.

Odpovědnost za obsah

Neneseme žádnou odpovědnost za jakýkoli obsah, který se objeví na vašich webových stránkách. Souhlasíte s tím, že nás odškodníte a budete nás bránit proti všem nárokům vyplývajícím z vašich webových stránek nebo na jejich základě.

Žádné odkazy se nesmí objevit na žádné stránce na vašich webových stránkách nebo v jakémkoli kontextu obsahujícím obsah nebo materiály, které mohou být vykládány jako urážlivé, obscénní nebo trestní, nebo které porušují, jinak porušují nebo obhajují porušení nebo jiné porušení jakýchkoli práv třetích stran.

Prohlášení

V maximálním rozsahu povoleném platnými právními předpisy vylučujeme veškerá prohlášení, záruky a podmínky týkající se našich webových stránek a používání těchto webových stránek (včetně, ale bez omezení, jakýchkoli záruk vyplývajících ze zákona, pokud jde o uspokojivou kvalitu, vhodnost pro daný účel a / nebo použití přiměřené péče a dovedností). Nic v tomto prohlášení o vyloučení odpovědnosti nebude:

 • Omezit nebo vyloučit naši nebo vaši odpovědnost za smrt nebo zranění v důsledku nedbalosti;
 • Omezit nebo vyloučit naši nebo vaši odpovědnost za podvod nebo podvodné uvedení v omyl;
 • Omezit naše nebo vaše závazky jakýmkoli způsobem, který není povolen platnými právními předpisy; Nebo
 • Vylučte žádné naše nebo vaše závazky, které nemohou být vyloučeny podle platných zákonů.

Omezení a vyloučení odpovědnosti uvedená v tomto oddíle a jinde v tomto prohlášení o vyloučení odpovědnosti: 

 • podléhají předchozímu odstavci; 
 • Řídí se veškeré závazky vyplývající z prohlášení o vyloučení odpovědnosti nebo ve vztahu k předmětu tohoto prohlášení o vyloučení odpovědnosti, včetně závazků vyplývajících ze smlouvy, občanskoprávního deliktu (včetně nedbalosti) a porušení zákonné povinnosti.

V rozsahu, v jakém jsou webové stránky a informace a služby na webových stránkách poskytovány zdarma, neneseme odpovědnost za žádné ztráty nebo škody jakékoli povahy.

Vnitřní politika projektu Train Time

Další podmínky, závazky a povinnosti, které každý dodavatel uvádí ve svém profilu. Uživatel, který chce trénovat s dodavatelem, se pak může rozhodnout, zda jej přijme, či nikoli. Veškeré povinnosti jsou prováděny mezi dodavatelem a zákazníkem. Train-Time společnost pouze spojuje a nabízí nové přístupy.

Naše obchodní podmínky.

V případě že vytvoříte službu, nahrajete video, budete mít přednášky či jiný druh konferencí a budete za tyto aktivity účtovat poplatek klientům společnost Train Time bude Vašeho klienta účtovat dodatečnými 10 % z Vaší ceny.  V realitě to tedy znamená že Váš klient uvidí Vaší cenu navýšenou o 10 % našeho podílu za zprostředkování. Tento podíl nám pokrývá náklady spojené s projektem a umožňuje další rozvoj a vytváření nových možností pro Vás i Vaše možné budoucí, či současné existující klienty. Děkujeme za podporu a rozvoj našeho projektu kterého jste i Vy součástí. Tento obchodní podíl se může měnit v závislosti na situaci, o podobě a výši Vás budeme samozřejmě vždy informovat a podíl se bude objevovat při placení jakožto naše položka Train Time.

Kreditní a kontaktní informace

Máte-li jakékoli dotazy týkající se některého z našich podmínek, kontaktujte nás.

platební systém, zákonná práva a podmínky jeho používání.

Train Time zapsaný pod společností Kobra, s.r.o. v Praze využívá Česká republika systém PayPal k přijímání peněz od svých klientů a následnému placení dodavatelům. Peníze jsou zpracovávány, provozovány a používány v plném rozsahu pravidel PayPal. 

Tyto podrobné podmínky používání služby PayPal a její podmínky a práva si můžete prohlédnout na následujících webových stránkách společnosti PayPal a jsou také uvedeny zde na naší stránce v sekci s podmínkami služby PayPal. 

Společnost Kobra, s.r.o. podle kterého patří projekt Train Time nemůže být zodpovědná za jakékoli zneužití ze strany klientů nebo dodavatelů, což znamená, že případné špatné-jednání mezi klientem a dodavatelem musí být řešeno mezi nimi. Train Time pouze spojuje klienta s dodavatelem a naopak. 

Všeobecné obchodní podmínky služby PayPal