Spread the love

Zásady ochrany osobních údajů

Train Time je online službou, se kterou lidé mohou najít jiné lidi na společné provozování sportů. Train Time nabízí bezplatné základní členství a placené prémiové členství. Train Time dále nabízí možnost vytvoření své aktivity /bezplatné či platné /. Osobní údaje, nezbytné pro správnou funkčnost Služby, nejsou prodávány třetím stranám. Pokud se zaregistrujete na Train Time, platí naše všeobecné obchodní podmínky. Pozorně si je přečtěte, abyste byli obeznámeni se svými právy a závazky.

1. Kdo je Train Time?

Train Time je součástí  společnosti Kobra s.r.o, rovněž působící pod názvem Train Time

se sídlem na adrese Korunní 2569/108 Vinohrady, Praha 10 a zapsané v Obchodním rejstříku Obchodní komory pod číslem 05366534,

2. Jaké informace společnost Train Time shromažďuje a zpracovává?

Profil

Abyste mohli kontaktovat ostatní uživatele, musíte vytvořit osobní profil. Společnost Train Time nežádá o žádné nadbytečné údaje k marketingovým účelům. Pouze a výhradně data, která jsou požadována pro správné fungování služby. V případě, že vytvoříte profil, jste požádáni o vyplnění určitých informací o vaší osobě. Nejste povinni uvádět všechny informace. Následující informace jsou pro všechny uživatele povinné:

 • Pohlaví
 • Věk
 • Platná e-mailová adresa a heslo
 • Místo
 • Osobní popis
 • Sporty
 • Pohlaví osoby, kterou hledáte pro společné sportování
 • Věk osoby, kterou hledáte pro společné sportování
 • Profilová fotka
 • Přezdívka

Poskytnuté informace můžete kdykoli upravit.

V zásadě platí, že váš profil je veřejný a tudíž dostupný každému. Zároveň platí že nikdo mimo registrovaných uživatelů Vás nemůže přímo kontaktovat či zjištovat data o Vás. 

Obsah

Společnost

Train Time

uchovává veškerý obsah, který poskytnete prostřednictvím služby

Train Time

a zpracovává ho. V případě, že obsah publikujete veřejně, například náš profil, obsah může použít a reagovat na něj i jiný uživatel.

Když svůj profil ukončíte, společnost Train Time váš profil okamžitě znefunkční.  Nicméně, společnost

Train Time

může veškerý obsah používat i nadále, v souladu s uživatelskými podmínkami. Na základě vaší žádosti společnost

Train Time

obsah anonymizuje nebo odstraní.

Automaticky generované informace

Aby mohla služba Train Time  optimálně fungovat (například aby bylo možné správně zobrazovat stránky a zajistit službu), Train Time

potřebuje určité informace. Z tohoto důvodu společnost

Train Time

shromažďuje automaticky generované informace o vašem surfování během používání stránek. Tyto informace tvoří vaše IP adresa (číslo vašeho počítače, které umožňuje rozpoznat počítač), typ prohlížeče (počítačový program pro zobrazení internetových stránek), počítačový systém, který používáte, čísla účtu a stránek, které navštívíte na webových stránkách.

V rozsahu, v jakém společnost Train Time

tyto informace používá, jsou vždy anonymizované.

3. Co jsou soubory cookies a jak je

Train Time používá?

Co jsou cookies?

Pro shromažďování údajů Train Time využívá cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou uloženy na pevném disku vašeho počítače. Soubory cookie se používají například ke sledování oblíbených nastavení pro konkrétní službu, webovou stránku nebo webové stránky. Soubory cookie lze také použít, aby se zabránilo příliš často vidět určitou reklamu a zaznamenat počet zobrazení reklam. Další informace o cookies naleznete na webových stránkách ConsuWijzer.

Jaký typ cookies Train Time používá a proč?

Trvalé soubory cookie

Webové stránky využívají trvalé soubory cookie, které vás mohou poznat v případě, že navštívíte webovou stránku. To je také důvod, proč si Train Time může vzpomenout na vaše předvolby (například přihlašovací jméno nebo jazykové preference) a sledovat, zda jste svolení k umístění souborů cookie. Tím se zabrání tomu, že budete muset opakovaně označovat vaše předvolby. Tyto permanentní soubory cookie můžete jednoduše odstranit pomocí nastavení prohlížeče (viz níže). Není-li nutné ukládat do cookie osobní údaje, Train Time tak neučiní.

Relační cookies

Webová stránka využívá relační cookies k tomu, aby kontrolovala, zda jste nebo nebyli přihlášeni. Tím se zabrání tomu, že se při surfování na jiné stránce budete muset znovu přihlásit. Tyto soubory cookie se automaticky odstraní, jakmile zavřete webový prohlížeč.

Google Analytics cookie

Webová stránka využívá službu Google Analytics, webovou analýzu, kterou nabízí společnost Google Inc. („Google“). Služba Google Analytics využívá cookies, jak je popsáno výše. Informace vygenerované cookie týkající se vašeho používání webových stránek (včetně vaší IP adresy) jsou převáděny a uloženy společností Google na serverech ve Spojených státech. Google je spojen s programem Safe Harbor od amerického ministerstva obchodu, což znamená, že při zpracovávání vašich osobních údajů se uplatňuje přiměřená úroveň bezpečnosti. Společnost Google tyto informace využívá ke sledování ve prospěch společnosti Train Time, pokud jde o to, jak používáte web, připravujete zprávy o aktivitě webových stránek a navrhujete další služby týkající se činnosti webových stránek a používání internetu. Společnost Google může tyto informace poskytnout třetím stranám pouze tehdy, je-li to od společnosti Google zákonem povinná, nebo pokud tyto třetí strany zpracují informace jménem společnosti Google. Google nezkombinuje vaši adresu IP s dalšími údaji, které má společnost Google k dispozici.

Cookie sociálních sítí

Webové stránky obsahují tlačítka, která umožňují sdílet určité webové stránky na Facebooku na Linkedinu, Whats up, Viber, Vkontakte a dalších možných sociálních sítích. . Tato tlačítka obsahují kousky kódu, které jsou k dispozici na Facebooku. Prostřednictvím tohoto kódu jsou umístěny soubory cookie Facebooku. Train Time nemá žádný vliv, ani se na nich nijak nepodílí a proto vám doporučuje, abyste se seznámili s prohlášeními o ochraně osobních údajů Facebooku.

Jak mohu cookies deaktivovat?

Pokud nechcete soubory cookie přijmout, můžete to vždy sami nastavit ve svém prohlížeči. Prostřednictvím prohlížeče můžete také odebrat soubory cookie uložené v počítači. Více informací o tomto můžete získat pomocí funkce nápovědy v prohlížeči. Pokud deaktivujete cookies, je možné, že některé funkce nebudou fungovat, nebo že nebudete mít k dispozici určité služby.

Pokud si pouze přejete deaktivovat cookies třetích stran, které registrují vaše chování na internetu, použijte tento odkaz: http://www.youronlinechoices.eu/

4. K jakým účelům společnost Train Time vaše údaje použije?

Účely

Společnost Train Time použije informace o vás k následujícím účelům:

 • Umožnění využívání služby;
 • Odesílání informací ohledně vlastních služeb společnosti Train Time a odpovídání na dotazy a/nebo stížnosti, které máte;
 • Zasílání informací ohledně produktů nebo služeb společnosti Train Time, do rozsahu, jaký povolíte;
 • Příprava anonymizovaných statistických údajů;
 • Zabezpečení, úprava a vylepšení služby;
 • Zpracování plateb;
 • Poskytnutí informací ohledně vás třetím stranám, pokud s tím vyjádříte souhlas nebo v souladu s legislativou a/nebo směrnicemi;

Společnost Train Time vás chce informovat o vývoji své služby. Pokud je například vydáno rozšíření nebo aktualizace, společnost Train Time vám to sdělí. Společnost Train Time vás může rovněž informovat o propagačních akcích, které organizuje.

V případě, že si nepřejete dostávat e-mailové zprávy od společnosti Train Time, můžete jejich odběr zrušit prostřednictvím nastavení vašeho profilu. Existuje další možnost odhlášení, která je uvedena v každém e-mailu, který vám společnost Train Time zašle.

Společnost Train Time používá automaticky generované údaje ke statistickým účelům, stejně jako k ochraně a vylepšení služby Train Time. Tyto údaje mohou být předány třetím stranám, pokud byly plně anonymizovány a nelze je vysledovat zpět k vám (žádné osobní údaje).

Použití třetími stranami

Společnost Train Time neposkytne bez vašeho výslovného souhlasu žádné osobní údaje třetím stranám pro účely přímého marketingu (například pro účely zasílání nabídek).

Společnost Train Time může vaše údaje poskytnout třetím stranám do rozsahu, který jste výslovně uvedli a s kterým jste vyjádřili souhlas a/nebo do rozsahu, kdy tuto informaci nelze vysledovat k vám osobně (např. automaticky generované informace, ne vaše IP adresa).  Společnost Train Time může vaše údaje poskytnout třetím stranám, je-li k tomu vázána legislativou a/nebo směrnicemi neb je-li k tomu vyzvána v rámci soudního řízení a/nebo v případě, kdy to považuje za nutné pro účely ochrany svých vlastních práv.

Webová stránka může obsahovat určité odkazy a když na ně kliknete, opustíte webové stránky společnosti Train Time a budete přesměrováni na webové stránky jiné společnosti.  Společnost Train Time nemá žádnou moc nad službami a/nebo webovými stránkami třetích stran, na které linky odkazují. V takovém případě může s používáním těchto služeb a/nebo webových stránek třetích stran souviset další prohlášení o ochraně osobních údajů. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Train Time se týká pouze osobních údajů, která jsou získána prostřednictvím této služby. Společnost Train Time nepřijímá žádnou zodpovědnost nebo odpovědnost za fungování a/nebo obsah služeb a/nebo webových stránek třetích stran.

5. Jakým způsobem společnost Train Time chrání vaše osobní údaje?

Společnost Train Time přijme vhodná technická a organizační opatření za účelem ochrany vašich (osobních) dat před ztrátou nebo proti jakékoli formě nelegitimního zpracování. Společnost Train Time se mimo jiné stará, aby všechny osobní údaje byly uchovávány bezpečně.

6. Přezkoumání a vylepšení vašich dat

Své vlastní (osobní) údaje můžete vždy přezkoumat a bude-li třeba, vylepšit. Chcete-li vědět, jaké údaje o vás společnost Train Time uchovává, nebo pokud si přejete změnit informace, které nemůžete změnit na svém profilu, můžete nás kontaktovat na admin@train-time.com.

7. Transfer do zemí mimo EU

Z technických a provozních důvodů může být nezbytné, aby vaše (osobní) data byla předána firmám (serverům) spojeným se společností Train Time a/nebo poskytovateli služeb ve Spojených státech nebo v jiných zemích mimo Evropu. Společnost Train Time zajistí, že osobní údaje předá pouze těm zemím, jejichž vláda dospěla k závěru, že má odpovídající úroveň ochrany osobních údajů a/nebo společnostem, které jsou propojeny v rámci takzvaných zásad bezpečného přístavu.

8. Mohou službu Train Time používat i nezletilí?

Pokud vám ještě nebylo šestnáct (16) let, musíte mít před vytvořením profilu souhlas svého rodiče nebo opatrovníka. Odsouhlasením těchto Zásad ochrany osobních údajů prohlašujete, že jste starší šestnácti (16) let nebo že máte k vytvoření profilu souhlas svého rodiče/opatrovníka.

9. Mohou být tyto Zásady ochrany osobních údajů upraveny?

Tyto zásady ochrany osobních údajů mohou být upraveny. Tyto úpravy jsou oznámeny na webových stránkách a/nebo v rámci sdělení, která jsou vám zasílána.

10. Dotazy?

Máte-li stále nějaké dotazy ohledně těchto Zásad ochrany osobních údajů, můžete nám zaslat e-mail na admin@train-time.com

PayPal podmínky užívání a náležitosti

Train Time registrovaný pod společností Kobra, s.r.o. v Praze,  Česká republika, používá systém PayPal k přijímání peněz od svých klientů a k placení svých dodavatelů. Peníze jsou zpracovávány, přijímány a využívány v plném znění pravidel PayPal.

 

Tyto podrobné podmínky používání PayPal a jeho podmínky a práva si můžete prohlédnout na následujícím webu PayPal a jsou také zahrnuty zde na naší stránce v privilegované sekci PayPal.

 

Společnost Kobra, s.r.o. pod který projekt patří Train Train nemůže být zodpovědný za jakékoli zneužití ze strany klientů nebo dodavatelů, což znamená, že případná pochybení mezi klientem a dodavateli musí být řešena mezi nimi. Train Time spojuje klienta pouze s dodavatelem a naopak.